قالب وردپرس
logo-mini

چه چیزی ، عکس را برجسته می کند ؟

وقتی می پرسند که چه عکسی بیشتر جلب توجه می کند.پاسخ من همیشه یک چیز است ، اغلب این عکس ها سوژه های معمولی هستند که به ساده ترین حالت ترکیب بندی شده اند.آن ها موفق اند چون به یک موضوع یا ایده ی تکی محدود شده اند – و همیشه عاری از شلوغی و ساده هستند . این ترکیب بندی های قدرتمند کاملا متضاد با عکس هایی هستند که این روزها عکاسان غیر حرفه ای میگرند.عجله ی عکاسان غیر حرفه ای برای گرفتن عکس ، منجر به عکس هایی می شود که اغلب با نقاط توجه بسیار زیادی دارند،یا در بعضی حالات یک نقطه ی توجه هم ندارند. این موضوع باعث عدم هدایت چشم و مجبور می شود بجای رسیدن به ارضاء بصری به جای دیگری از عکس حرکت کند.ثصور کنید در یک جاده گم شده اید. بالاخره یک پمپ بنزین تنها را روبه روی خود میبینید. ومشتاق پرسیدن آدرس و برگشتن به مسیر اصلی هستید.از مسئول جایگاه ، مسیر را می پرسید . و او شروع میکند به پیشنهاد دادن روش الف و روش ب وروش ج ، که هر کدام تفاوت ها و جزئیات زیادی دارند. حالا مغز شما یه جای یافتن یک مسیر مشخص ، ساده و مختصر،در دریایی از مبهمات بزرگ تر شناور شده است.شما تنها به دنبال یک مسیر مشخص و مختصر بودید ، و این چیزی است که بیش تر ما می خواهیم. ما دنبال دانستن طرح ، برنامه ، تاریخ و زمان هستیم.بدون ترتیب ، بی نظمی خیلی زود به سراغ شما خواهد آمد ، و بینظمی موجب پریشانی است و با پریشانی امکان اجرای یک کار خوب وجود ندارد- ویک اجرای ضعیف اعتماد به نفس انسان را کم می کند.

photo_2017-02-18_12-55-49

عکس های موفق نیز تکیه بر نظم و تربیب دارند. اجرایی که ترکیب بندی را مرتب می کنند عبارت اند از خط ، شکل ، فرم ، بافت ، الگو و رنگ –این ها اجزاء دیزاین هستند. هر عکسی ، موفق یا ناموفق ، صرف نظر از سوژه چند یا حداقل یکی از این اجزاء را در بر دارد. این ارزش نمادین بسیاری دارند . بخصوص خط ، بافت و رنگ. این اجزاء ممکن است به صورت ملایم یا خشن ، دوستانه یا متضاد، قوی یا ضعیف، تهاجمی یا انفعالی ظاهر شوند. بیش تر اوقات ، این اجزاء را بدون توجه و ناخود آگاه می بینیم و استفاده می کنیم. خاطرات و تجربیات زندگی ، بر احساس شما از اجزاء دیداری مختلف تاثیر می گذارد ودر نتیجه بر روی نوع استفاده از آن ها در ترکیب بندی های تان موثر است

منبع : کتاب (دید خلاقانه در عکاسی)

photo_2017-02-18_12-55-42


نظر دهید

4 + نوزده =